Integritetspolicy

Allevi AB, org. nr. 556780-4157, (”Allevi”) värdesätter informationssäkerhet. Vi tar våra kunders integritet på största allvar och för att skydda din information lägger vi stor vikt vid att våra lösningar ska vara så säkra som möjligt. När du använder våra tjänster hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med denna policy, i vilken vi (i) förklarar hur och varför vi använder den information som du som användare delar med oss, (ii) säkerställer att du förstår vilken information vi samlar in, och (iii) informerar om dina rättigheter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast för de ändamål och på de sätt som anges i denna policy.

Allevi är personuppgiftsansvarigt avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka gärna ett e-mail till .

1. Vilka uppgifter vi behandlar, hur vi gör det, varför vi gör det och hur uppgifterna lagras

För att du ska kunna registrera dig som användare och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver du uppge viss information om dig själv såsom namn, personnummer och mailadress. Den rättsliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Som en del av att tillhandahålla Allevis tjänster lagras sedan dina kunduppgifter i Allevis stödsystem för att du ska kunna nyttja våra tjänster för exempelvis support. Allevi begär aldrig in mer uppgifter från dig än vad som är nödvändigt för att du ska kunna nyttja våra tjänster. Vi använder inte dina personuppgifter som grund för någon form av automatiskt beslutsfattande, inbegripet profilering. Behandlingen av uppgifter sker även som ett led i att uppfylla lagkrav, myndighetskrav, för att uppfylla kollektivavtal samt informationssäkerhetsregelverket OWASP, till vilket Allevi är anslutet. De uppgifter som samlas in av Allevi kan således komma att rapporteras till myndigheter vid förfrågan. Den rättsliga grunden för viss behandling är således att Allevi ska fullgöra rättsliga förpliktelser. Allevis tjänster är inte riktade till barn under 18 år och vi samlar heller inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år.

2. Till vilka delar vi dina uppgifter

Vi delar din information med de underleverantörer vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster, t.ex. extern lagring. Samtliga är lokaliserade inom EU/EES. Naturligtvis har vi avtal på plats med dessa aktörer för att säkerställa en korrekt hantering av dina personuppgifter.

3. Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter

De personuppgifter vi behandlar för att kunna tillhandahålla vår tjänst, dvs. dina användaruppgifter, kommer att lagras av oss så länge ditt användarkonto är aktivt. För det fall ditt användarkonto avaktiveras kommer dessa uppgifter att raderas efter 12 månader. Vi är medvetna om att de regler som är tillämpliga på de uppgifter du laddar upp när du använder tjänsten kan föreskriva långa lagringstider och krav på gallring, till exempel lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Allevi tar inte ansvar för din efterlevnad av dessa regler och du är således själv ansvarig för att tillse att lagrings- och gallringskraven följs. Vi implementerar dock säkerhetsåtgärder i våra tjänster för att underlätta din efterlevnad. En avaktivering av kontot medför att även dessa uppgifter raderas. Vi kommer dock att hålla uppgifterna tillgängliga för din nedladdning under 12 månader efter att kontot avaktiverats.

4. Hur vi skyddar de uppgifter som laddas upp

Vi är medvetna om att det vid användningen av våra tjänster laddas upp en stor mängd känslig information. Det är därför viktigt för oss att du som användare känner dig trygg när du använder våra tjänster. Som ett led i detta följer Allevi OWASP informationssäkerhetsregelverk. OWASP är en organisation som arbetar för säkerhet i mjukvaruapplikationer, främst webbapplikationer. Det är dock viktigt att du som användare också är försiktig och företrädelsevis väljer ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare samt loggar ut efter att ha använt Allevis tjänst.

5. Dina rättigheter som användare

Enligt tillämplig lagstiftning har du rätt att få information om hur Allevi behandlar dina personuppgifter och även invända mot den. Exempelvis har du rätt att få en kopia på önskade utdrag om vår behandling av dina personuppgifter. Om de uppgifter vi behandlar om dig skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har du rätt att kontakta oss för att antingen rätta, begränsa eller radera de aktuella uppgifterna. Du har också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan tjänst (rätten till dataportabilitet). Kontakta oss gärna per e-mail om du vill utnyttja dina rättigheter.

6. Kontakt med tillsynsmyndighet

Du som användare har alltid möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Datainspektionen kan nås via .

7. Särskilt om cookies

Allevi använder cookies Vid användning av våra tjänster eller besök på vår webbplats loggas viss information automatiskt i så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och permanenta cookies (som är kvar på enheten under en viss tid). Vissa av de cookies som sätts vid besök på vår webbplats sätts av oss (s.k. ”förstapartscookies”) medan andra sätts av en tredje part anlitad av oss (s.k. ”tredjepartscookies”).

Varför vi använder cookies

De cookies Allevi använder syftar huvudsakligen till att förbättra webbplatsbesökarnas upplevelse, t.ex. genom att möjliggöra olika tjänster och funktioner. De gör det även möjligt att till exempel få information om hur användare på ett aggregerat plan interagerar med webbplatsen. Information såsom din IP-adress, typ av inloggning, browserversion samt information som tillhandahålls av browsern är sådant som samlas in av dessa cookies. För att kunna utveckla och förbättra din upplevelse av våra tjänster lagras sådan information i våra interna analysverktyg. I detta hänseende lagras dock ingen information som kan identifiera dig som enskild användare. Allevi kartlägger också nättrafik vilket innebär att statistik över användningen av vår webbplats kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Allevi har flertalet egna sessionscookies som bl.a. syftar till att analysera hur våra tjänster nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra våra tjänster. Dessa cookies lagras till dess att webbläsaren stängs. Vidare har Allevi cookies som ser till att samla in och spara dina användaruppgifter i vyn för tidrapportering så att du slipper ange dessa varje gång. Dessa cookies lagras så länge ditt konto är aktivt. För det fall ditt användarkonto avaktiveras kommer dessa uppgifter att raderas efter 12 månader.

Utöver detta använder Allevi följande cookies från tredje part:

Google Analytics Dessa tredjepartscookies används för att få en bild av hur våra besökare använder vår webbplats så att vi därigenom kan förbättra innehåll, navigation och struktur. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Informationen i Google Analytics är anonymiserad och det är inte möjligt att identifiera enskilda användare.

Simplesaml Dessa tredjepartscookies är sessionscookies och de används vid autentisering med BankID. Syftet är att tillhandahålla säkra inloggningar. Sessionscookies lagras tills webbläsaren stängs. Dessa cookies delas med Simplesaml.

Doubleklick.net Dessa tredjepartscookies lagrar en så kallad cookie-ID, som är en unik identifierare, i syfte att koppla information om användning till en browser. Cookien delas med Doubleklick.net och innehåller ingen personligt identifierbar information. Dessa cookies lagras tills användaren rensar datorn från cookies.

Mynewsdesk Dessa tredjepartscookies består av två typer av cookies. Den ena typen är permanent och lagras tills användaren rensar datorn från cookies. Den används till exempel för att lagra dina personliga inställningar och vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte webbplatsen senast. Den andra typen är en sessionscookie som lagras tillfälligt under tiden användaren är inne på webbplatsen. Sådana cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Dessa cookies delas med Mynewsdesk Syftet med dessa cookies är att få en bild av hur besökare använder webbplatsen för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur.

Om du inte vill tillåta cookies Din webbläsare är sannolikt inställd till att tillåta cookies. Om du inte vill att cookies ska vara tillåtna kan du korrigera detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Flera av de funktioner som finns i Allevis webbtjänster kan få försämrad funktion om du avaktiverar cookies.

Deklarering av cookies

reCAPTCHA v3

Vår webbplatsen skyddas av reCAPTCHA från Google. Läs mer om deras Privacy Policy och Terms of Service.

Allevi AB har ett Dataskyddsombud som du kontaktar via . Hit kan du vända dig om du vill utöva dina rättigheter, har frågor om hur Allevi hanterar personuppgifter eller övriga ärenden och frågor kopplat till Allevis arbete för värnandet av din integritet.”

Integritetspolicy version 1.0.

Meny