Ärendehantering

Med Ärendehanteringen får ni kontroll över alla företagets ärenden och kan följa ärendet från start till mål. Ärendehantering är en unik tjänst för att säkra kvaliteten

Omsorg24 ärendehantering

Omsorg24 ärendehantering

Kontroll och översikt

Ärendehantering ger dig som verksamhetsansvarig kontroll och översikt över alla administrativa arbetsuppgifter och bidrar till verksamhetens kvalitet.

Omsorg24 ärendehantering översikt
Omsorg24 ärendehantering tilldela ansvarig

Omsorg24 ärendehantering

Tilldela ansvariga

Via Ärendehanteringen i Omsorg24 tilldelas ansvariga och intressenter. Här upprättas ärendebeskrivning, färdigtidpunkt, status etc. för respektive ärende.

Omsorg24 ärendehantering

Notifiering i systemet

Användaren blir notifierad och påmind då ett ärende har upprättats, har förändrats eller då påminelsedatum har uppnåtts.

Omsorg24 ärendehantering notifiering

Redo att skapa ditt första ärende?

Meny