Utbildning i Aiai Personakt

Grundutbildning i Aiai i Personakt är en digital halvdagsutbildning där vi går igenom grunden för tilläggstjänsten Aiai Personakt

Under denna halvdag går vi bland annat igenom hur du skriver journal och anteckningar samt hur du skapar en genomförandeplan och använder Ansvarsfördelningsverktyget i Aiai Personakt.

På utbildning går vi även kort igenom teori och lagstiftning kring dokumentation som ligger till grund för dokumentationen inom personlig assistans.

Aiai i en surfplatta ligger på ett bord med en kopp kaffe bredvid.

Målgrupp

Administratörer i Aiai med behov av utbildning i tillägsmodulen  Aiai Personakt. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Kursen leds av personal från Aiai som förutom kunskaper i systemet har god kännedom om branschen personlig assistans.

Innehåll

  • Vad säger lagen
  • Att skriva genomförandeplan
  • Hur och varför skriva journal och anteckningar
  • Lägga in och uppdatera grundinformation
  • Skriva anteckningar
  • Skriva journalanteckningar
  • Ladda upp dokument
  • Skapa en genomförandeplan
  • Använda Ansvarsfördelningsverktyget

Pris

Utbildningen är kostnadsfri för Aiai-kunder.

Tillfällen

18 mars kl 09.00-12.00

15 maj kl 09.00-12.00

Samtliga tillfällen är digitalt lärarledda utbildningar.

Meny