Bemöta hot och våld på arbetet

I omsorgsyrket uppstår ibland situationer där personalen kan utsättas för hot och våld. Typen av våld som förekommer kan skilja sig något mellan verksamheterna men mycket av det som utgör grundproblem är dock gemensamt.

Uppemot 60% av alla anmälningar som leder till skador eller sjukskrivning kommer från vårdsektorn. Utredning av risker för hot och våld samt utbildning av personal är åtgärder som kan förebygga incidenter.

Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident? Under denna utbildning om hot och våld får du kunskaper om hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats samt vad du som individ kan göra om en våldssituation uppstår. Utbildningen håll i samarbete med Kompetens Utvecklings Institutet.

Hand tar på en glasruta.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal som arbetar inom någon form av omsorgsverksamhet.

Kursledare

Marie Wendin är konsult, föreläsare, utbildare och vårdlärare, med en bred kompetens och lång erfarenhet inom socialtjänstens olika verksamhets områden. Marie har tidigare arbetat som chef, utbildningshandläggare, strateg inom äldreomsorg och har som konsult arbetat med individer, grupper och organisationer som handledare, föreläsare inom offentlig och privat verksamhet som bedriver socialtjänstuppdrag.

Innehåll

  • Hot och våldssituationer som kan uppstå, verksamhetsnära exempel
  • Vad ska man göra när det inträffat en incident
  • Arbetsmiljölagen och föreskrifter som gäller hot och våld
  • Att hantera en våldsam person. Vad kan jag göra? Vad får jag göra?
  • Arbetsmiljöverkets uppdrag
  • Att polisanmäla. Vad är viktigt att tänka på?

Pris

4 950 kronor exklusive moms.

Tillfällen

Meny