Basutbildning i LSS för assistenter

För att hålla en hög kvalitet på den personliga assistansen är det av stor vikt att du som assistent får grundläggande kunskaper i lagens intentioner, rättigheter och skyldigheter för den assistansberättigade, assistansanordnaren och för dig själv.

Med LSS intentioner som ledstjärna, där självbestämmande, personlig integritet och valfrihet utgör grunden för hur personlig assistans utformas, erbjuder nu Kaustik Akademi i samarbete med Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) en Basutbildning för personliga assistenter.

Deltagare diskuterar kring övningar i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen väder sig till dig som arbetar  eller ska börja arbeta som personlig assistent. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Karin Schlyter har lång erfarenhet av assistans dels genom att hon själv är assistansanvändare men även genom arbete inom assistans som administratör och utbildare.

Innehåll

  • LSS betydelse
  • Tystnadsplikt
  • Rättigheter via FN’s konventioner
  • Arbetsmiljö
  • Den personliga assistentens roll
  • Dokumentation

Pris

2 950 kronor exklusive moms.

Tillfällen

Prenumerera på nyhetsbrev

Meny