Arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöarbetet inom personlig assistans innebär en särskild utmaning då de personliga assistenternas arbetsmiljö är era kunders liv och hem.

Samtidigt har ni som arbetsgivare en lagstadgad skyldighet att säkra att arbete kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Detta kräver en hög kompetens som ständigt behöver förnyas och upprepas.

Under denna inspirerande utbildningsdag som Kaustik anordnar tillsammans med KursHuset, får du förutsättningar och arbetsmetoder för att utveckla och säkerställa arbetsmiljön.  Vi arbetar med verksamhetsspecifika situationer för att se vad som behöver förstärkas alternativt förändras för att ha metoder i ett internt arbetsmiljöarbete samt därmed även uppfylla lagkrav för den organisatoriska, sociala och fysisk arbetsmiljön.

Målgrupp

Kaustiks arbetsmiljöutbildning vänder sig till dig som vill få bättre koll på hur du på ett enkelt sätt integrerar arbetsmiljöarbetet i vardagen. Vardaglig kunskap för vardaglig användning. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Bea Blomqvist har varit personalchef, chef och ledare i över 20 år, är etablerad konsult med en bakgrund som personalgeneralist och arbetsmiljörevisor. Bea har mycket god kunskap i organisationer och företag med socialt engagemang.

Innehåll

  • Vad ska riskbedömas
  • Hur fungerar delegering av arbetsmiljöuppgifter
  • Hur görs en handlingsplan
  • Hur bör undersökningar göras
  • Hur fungerar kontroll av åtgärd
  • Vilka dokument ska vara skriftliga

Pris

3 950 kronor exklusive moms.

Tillfällen

Digital utbildning

28 oktober

Utbildningen är en digital lärarledd heldagsutbildning mellan kl 09.00-16.30.

Prenumerera på nyhetsbrev

Meny