Aiai kommun

Kärnan i Aiai Kommun är den samma som för Aiai, det vill säga ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov och myndigheternas redovisningskrav.

Aiai kommun

Aiai kommun

Schemakontroll

Aiai gör schemakontroll mot de kollektivavtal  som är förekommande hos kommuner bland annat Pan och Höök.

Aiai schemakontroll
Aiai tidrapport kontroll och överblick

Aiai kommun

Löneintegrationer

Aiai Kommun går att integrera mot de vanligen förekommande lönesystemen bland annat Heroma och Bluegarden.

Prenumerationstjänst

Det är lätt att komma igång. Det behövs inga långa avtal eller installationer. Det är bara att prova.

Börja använd Aiai kommun redan idag!

Meny