Ärendehantering

Med Aiai Ärendehanteringen ges kontroll över alla företagets ärenden och det går att följa ärenden från start till mål. Ärendehantering är en unik tjänst för att säkra kvaliteten.

Aiai ärendehantering

Kontroll och översikt

Ärendehantering ger dig som verksamhetsansvarig kontroll och översikt över alla administrativa arbetsuppgifter vilket bidrar till verksamhetens kvalitet.

Aiai ärendehantering översikt
Aiai ärendehantering tilldela ansvarig

Aiai ärendehantering

Tilldela ansvariga

Via Ärendehanteringen i Aiai tilldelas ansvariga och intressenter. Här upprättas ärendebeskrivning, färdigtidpunkt, status etc. för respektive ärende.

Aiai ärendehantering

Notifiering i systemet

Användaren blir notifierad och påmind när ett ärende upprättas, förändras eller vid tidpunkt för påminnelse.

Aiai ärendehantering notifiering

Redo att skapa ditt första ärende?

Meny