Funktioner i Aiai

Med hjälp av ett smart schema, automatiska tidrapporter och integration med lönesystem fördelar Aiai rätt information till rätt person i rätt tid.

Aiai kommun

Är en unik lösning för kommunens assistansverksamhet. Kärnan i Aiai Kommun är den samma som för Aiai, det vill säga ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov och myndigheternas redovisningskrav. Läs mer →

Aiai är GDPR säkert

I maj 2018 ersattes tidigare Personuppgiftslag (PUL) med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med förordningen är att skydda den personliga integriteten. I praktiken innebär det bland annat att information som samlats in, registrerats eller lagrats endast får användas i det syfte det samlats in för.

Börja använd Aiai redan idag!

Meny